Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2007

Ανάπλαση Αγίου Αθανασίου

Στις 12-06-2006 παρεδώθηκε ,απο τους εργολάβους που ανέλαβαν την ανάπλαση, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Το έργο 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ' είχε αναλάβει ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων Βυτίνας και με τις δυναμικές ενέργειες του προέδρου του Κου Ζαχαρόπουλου Κων. Αθανασίου μπόρεσε να πραγματοποιηθεί.

Φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε την οικονομική συμβολή μελών της οικογένειας Πανταζόπουλου Επαμεινώνδα , οι οποίοι ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση του έργου.

Μπορείτε πιο κάτω να δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό.Ημερολόγιο