Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Πέντε Μήνες στον Κυβερνοχώρο

Το ιστολόγιό μας κλείνει (5) μήνες ύπαρξης στον κυβερνοχώρο και τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν το λόγο ύπαρξής του. Το πρώτο στάδιο δοκιμής θεωρούμε πως πέτυχε.
Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια ανάδειξης και προβολής του χωριού μας αλλά και του έργου που μπορεί να προσφέρει ένας φορέας , όπως ο σύνδεσμός μας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ευχαριστούμε όλους όσους επισκέπτονται το ιστολόγιό μας.

http://edovitina.blogspot.com/Site Summary


VISITS

Total 1,000
Average Per Day 8
Average Visit Length 3:41
Last Hour 0
Today 1
This Week 56


PAGE VIEWS

Total 2,637
Average Per Day 26
Average Per Visit 3.2
Last Hour 0
Today 3
This Week 181Ημερολόγιο