Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
ΒΥΤΙΝΑΣ


Βυτίνα 27 Μαΐου 2008


Θέμα: Γνωστοποίηση θλιβερού συμβάντος
Με ωδίνη ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων πληροφορεί όλους τους συμπατριώτες, ότι την 24η Μαΐου τρ. Έτους απεβίωσε στην Αθήνα ο εκλεκτός συμπατριώτης μας, ιατρός, τέως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κύριος Παναγιώτης Επαμεινώνδα Πανταζόπουλος.
Η κηδεία του έγινε στις 26 Μαΐου στον Άγιο Τρύφωνα της Βυτίνας και η ταφή του στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, όπου οι τάφοι των γονέων του.
Ο μεταστάς σε όλο τον μακρύ βίο του, υπήρξε πρότυπο αλτρουισμού και ανθρωπιάς. Ήταν ο άνθρωπος-ιατρός που εξυπηρέτησε ιατρικώς όλους ανεξαιρέτως τους συμπατριώτες ανάργυρα και ο δάσκαλος που δίδαξε στους νέους ιατρούς τον σεβασμό στον όρκο του Ιπποκράτη και την αγάπη στον συνάνθρωπο. Υπέρτερο πιστεύω του η απάμβλυνση του πόνου.
Θερμός πατριώτης, ενδιαφερόταν διακαώς για τα τεκμαινόμενα στην μεγάλη αγάπη του την Βυτίνα, την οποία συχνά επισκέπτετο, χαιρόταν δε ιδιαιτέρως τελευταία για την ανοδική της πορεία.
Την εκλεκτή σύζυγό του, τα παιδιά και τα εγγόνια του συλλυπούμεθα εκ βάθους καρδίας, ευχόμενοι να πάρουν τα χρόνια του εν υγεία και να ακολουθήσουν το δρόμο της Αρετής που αυτός χάραξε.
Αιωνία του η μνήμη.

Ημερολόγιο